Duyurular

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile İlgili Diğer İşler

Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı’nın 31.10.2016 tarih ve E.4545 sayılı yazısında, “Kanunla getirilen düzenlemeye göre; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyette bulunan işletmeler ile Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan işletmelere gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu …

Devamı »

Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hizmetler

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından TOBB’a gönderilen 14/10/2016 tarihli ve 93417974-203.2.1-36532 sayılı yazıda; engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımının, anılan Kanunun 30 uncu maddesinin …

Devamı »

KUDAKA Proje Yazma Eğitimleri Başlıyor

TRA1 Düzey 2 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) kayıtlı istihdamı teşvik etmek üzere yürütülmekte olan Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız isimli AB Projemiz bünyesinde Ajansımızca Kalkınma Ajansları, AB Hibe Fonları ve diğer hibe programlarına yönelik Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri düzenlenecektir. Her bir eğitim bir hafta sürecek olup eğitim takvimi aşağıda belirtilmektedir. …

Devamı »

KUDAKA Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine Başvurular Alınmaya Başlamıştır

TRA1 Düzey 2 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) kayıtlı istihdamı teşvik etmek üzere yürütülmekte olan Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız isimli AB Projemiz bünyesinde Ajansımızca periyodik olarak uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlenecektir. Toplam 32 saat sürecek eğitimlerin Kasım ayı programı aşağıda belirtilmektedir. Eğitim Yeri Eğitim Tarihi Kontenjan Başvuru Yeri Oltu 07-10/11/2016 30 …

Devamı »

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

Sayın Üyemiz, TMMOB Makina Mühendisler Odası Erzincan İl Temsilciliği’nden Odamıza iletilen yazıda; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, LPG piyasasında görev yapan personelin eğitimlerinde TMMOB ve Makina Mühendisleri Odası yasa ve yönetmeliklerle yetkili kılındığı belirtilmiştir. Kanunun 15. maddesi ile LPG …

Devamı »

Sudan 34. Uluslararası Hartum Fuarı

İlgi: a) Sudan Ankara Büyükelçiligi’nin 29.09.2016 tarihli yazısı. b) Dışişleri Bakanlığının 03.10.2016 tarih ve 11450735 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazılarda, 23-30 Ocak 2017 tarihleri arasında, 34. Uluslararası Hartum Fuarı’nın Sudan’ın başkenti Hartum’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Anılan etkinlik söz konusu bölgede her yıl düzenli gerçekleşen en geniş çaplı ticaret fuarıdır. Katılımcılara Sudanlı …

Devamı »

İranlı Şirket Hakkında Uyarı

İlgi: Ekonomi Bakanlığı’nın 28.10.2016 tarih ve 46473657-724.01.01-E.118321 sayılı yazısı. Ekonomi Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında, Tahran Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen, İran ajansı ISNA’nın 24 Ekim 2016 tarihli haberinden bahisle, Mohammed Reza Abolfathi isimli bir şahsın kendisini İran Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı’na bağlı Araz Sazeh A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak tanıtarak, adı geçen …

Devamı »

Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hizmetler

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından TOBB’a gönderilen 14/10/2016 tarihli ve 93417974-203.2.1-36532 sayılı yazıda; engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımının, anılan Kanunun 30 uncu maddesinin …

Devamı »

Tunus’a Ekonomik Destek ve Yatırım Konferansı

29-30 Kasım 2016 tarihlerinde Tunus’ta, Tunus’a Ekonomik Destek ve Yatırım Konferansı’nın düzenleneceği ve konferansta katılımcı ülkelerin devlet ve hükümet yetkililerini, uluslararası örgütlerini, özel sektör temsilcilerini ve işadamlarını bir araya getirecek çeşitli oturumların gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Söz konusu etkinlikle, Tunus devriminden sonra ülkenin öz kaynakları ile gerçekleştirilemeyen kalkınma projeleri için uluslararası toplumun …

Devamı »

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda; İhraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2016 yılı Eylül ayma ait 16 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade …

Devamı »

Çankaya Belediyesi Taşınmaz Satış İhalesi

T.C. Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; Çankaya Belediyesinin de hissedarı olduğu ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmaz bir bütün olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır. İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgiye alttaki ilan metninden ulaşabilirsiniz. EK: İhale İlanı

Devamı »

6736 Sayılı Kanuna İlişkin Süre Uzatımı

Bilindiği üzere 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, …

Devamı »

2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir örneği ilişikte sunulan (İthalat:2016/3) sayılı 2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ 30.09.2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözkonusu Tebliğ’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, bu Tebliğ ile, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu …

Devamı »

İran 6. Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Makineleri Fuarı

İran 6. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Makineleri Fuarı’nın, 31 Aralık 2016-2 Ocak 2017 tarihlerinde Ahvaz’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Fuara ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı belge Birliğimiz web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları-Ülke Duyuruları-İran” bölümünde yer almaktadır.

Devamı »

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Askıya Alma Hakkında

Sayın Üyemiz, TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda; 04.11.2015 tarihli ve 11478571 sayılı yazı ile Uğur Selüloz Kimya Makine ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. (V.N: 1160030971) firması adına AT1535042 numaralı A.TR düzenleme, onaylama ve vize yetkisini kapsayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi verildiğinin bildirildiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla konuyla ilgili olarak, Bakanlıktan …

Devamı »

Oda Aidat Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zamlarının Affı Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz; 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında, 2016 yılı 1.taksitleri dahil aidat alacaklarına uygulanan gecikme zammı alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir. Üyelerimizin kanunda düzenlenen gecikme zammı affından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 Pazartesi tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmaları şarttır. Detaylı bilgi için Muhasebe Birimimizden Serkan YARCAN’a …

Devamı »

Patlayıcı Maddelerin Nakilleri Hakkındaki Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 37 Sayılı Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz, TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda; Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin nakilleri esnasında genel kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesine dair yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ek: Patlayıcı Maddelerin Nakilleri Hakkındaki Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 37 Sayılı Genelgesi Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

Devamı »

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Sayın Üyemiz, TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda; 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda …

Devamı »

Teknik Servislere Dair Tebliğ

Sayın Üyemiz, TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda; Teknik servislerin taşıması gereken özellikleri, görevlendirme kriter ve usullerini, yükümlülük ve faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen “Teknik Servislere Dair Tebliğ (SGM:2016/17)” 06 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız. …

Devamı »

Akdeniz Turizm Forumu

Sayın Üyemiz, TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda; Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME)’nin en prestijli etkinliklerinden biri olan 7. Akdeniz Turizm Forumu (MEDITOUR)’un 28-30 Eylül 2016 tarihlerinde Mersin’de Malağa Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliğiyle düzenleneceği bildirilmektedir. “Akdenizin Yükselen Destinasyonları & Yükselen Destinasyon Olarak Akdeniz” temasıyla düzenlenecek forum için gerek …

Devamı »
X