Duyurular

Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ)

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 03.03.2017 tarihli ve 0412/3862 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulaması kapsamında denetleme yapan şirketlerin sözleşmelerinin yenilenmediği vurgulanarak Türkiye’den Kuzey Irak’a gerçekleştirilen ihracatta SÖİ’nin yürürlükten kaldırıldığı, ancak Merkezi Irak’a yönelik SÖİ uygulamasının devam ettiği belirtilmiştir. Söz …

Devamı »

TOBB MEYBEM 2017 Yılı Ücret Tarifesi

Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB’nin 27.02.2017 tarihli ve 3431 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu (MYK) kapsamında sınav ve belgelendirme hizmetlerini, 81 il ve 160 ilçede kesintisiz şekilde sürdüren MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri’nin sınav ve belgelendirme ücret tarifesi revize edilmiştir. Bu kapsamda 1 Mart …

Devamı »

Don Tavuk ve Yan Ürünleri Satışı

Erzincan Tavuk Kombinası stoklarında 500 ton poşetli gövde tavıık, 350 ton dökme gövde tavuk, 7.833 ton tavuk taşlığı, 28.511 ton tavuk ciğer, 15.576 ton tavuk boyun bulunmaktadır. Söz konusu tavuk ürünleri teklif toplamak suretiyle 03/03/2017 Cuma günü saat 14:00’de Et ve Süt Kurumu Genel Müdülüğünce satışa çıkartılmıştır. Satış ile ilgili …

Devamı »

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

İlgi: TOBB’nin 23.02.2017 tarihli ve 0412/3202 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, 23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, 15.08.2017 tarihinden itibaren “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile, söz konusu belge sahiplerine …

Devamı »

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale İlanı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş.’ye ait muhtelif taşınmazların, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, özelleştirilmelerini sağlamak amacıyla ihale ile satışı yapılacaktır. İhale ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. EK: İhale İlanı

Devamı »

Taşıt Uygunluk Belgesi Hakkında

Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB’un 17.02.2017 tarih ve 2974 nolu yazısı İlgi tarih ve sayılı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün ilgi yazısına atfen, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tehlikeli …

Devamı »

Hestourex Dünya Sağlık, Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı

Sayın Üyemiz, T.C. Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Odamıza gelen 17/02/2017 tarih ve 370 sayılı yazıda; İlgi : Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün 13.02.2017 tarih ve E.28580 sayılı yazısı. Aktüel Expo Uluslararası Fuarcılık Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından 06-09 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da Hestourex …

Devamı »

Tarım ve Hayvancılık Faaliyeti Gösteren Üyelerimizin Dikkatine

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’ndan Odamıza iletilen yazıda; Başbakanlığımıza bağlı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından KUDAKA’ya gönderilen bilgi talebinde yurtdışı danışmanları ve sektör takımı uzmanları ile yapılan görüşmelerde özellikle son dönemde Körfez Bölgesi menşeli yatırımcıların ülkemizde hali hazırda faaliyet gösteren tarım/hayvancılık projelerine yatırım yapmak ve bu maksat ile …

Devamı »

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü İhale İlanı

Erzincan Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; Mülkiyeti Hâzineye ait taşınmazların satış ihaleleri ve kiralama ihalesi 07-08-09-10.03.2017 tarihlerine tesadüf eden günlerde ilanda karşılarında belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacağı belirtilmiştir. İhaleye ilişkin ilan metni aşağıda ektedir. EK: İhale İlanı Metni

Devamı »

Atık Motor Yağı Toplanması Hakkında

Erzincan Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; Petrol Sanayi Derneği İktisadi İşletmesinin (PETDER) 2017 yılı itibari ile İlimiz sınırları içerisindeki “Atık Motor Yağı” toplama faaliyetlerinin OMSA Lojistik A.Ş.’ye ait araçlarla yapılacağı bu sebeple daha önce lojistik firması olarak çalışılan SE Petrol Petrol Ürünleri Nakliye ve Satıcılığı A.Ş. …

Devamı »

Özelleştirme İlanı

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeync Hidroelektrik Santralleri bir bütün halinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ek: HES Özelleştirme İlanı

Devamı »

İnşaatlarda Kullanılan Geçici İş Ekipmanı Bilgilendirme Toplantısı

Bilindiği gibi ülkemizde iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi inşaat sektörüdür. Sektörün yapısı gereği, yüksekte çalışmadan kaynaklanan düşme sonucu yaralanmalar ve ölümler inşaat sektörünün ölümcül iş kazaları bakımından en ön sıralarda yer almasına sebebiyet vermektedir. Sahada iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan denetimler; muhatapların yüksekte çalışma ve bu tür …

Devamı »

MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı Firma Bilgilendirme Toplantısı

MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı’nda 07 Şubat 2017 tarihinde “Firma Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılmak isteyen firmaların, 02 Şubat 2017 saat 15:00 tarihine kadar 0(442) 233 51 78 / 2040-2008 numaralı telefona katılacak personel bilgilerini bildirmesi gerekmektedir. EK: Toplantı Programı

Devamı »

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır ihracat ve ithalat kontrol idaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde 25 ürün gurubunun ithalatını kapsayacak şekilde başlamıştır. İlgide kayıtlı yazıda, anılan uygulamanın Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının ilgili maddeleri uyarınca …

Devamı »

TOBB ve İŞKUR arasında “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği” Protokolü İmzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) arasında imzalanan protokol ile mesleki eğitim ve istihdam seferberliği başlatıldı. Protokol töreni basına açık olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. İŞKUR ve TOBB arasında 2010 yılında başlatılan ve geçtiğimiz Mayıs …

Devamı »

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Genel Bilgilendirme

Sayın Üyemiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda; 24/08/2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işletmelerin bünyesinde oluşacak ambalaj atıklarının oluşumundan nihai bertarafına kadar olan süreçte Ambalaj Atık üreticilerine sorumluluklar yüklenmiştir. Yönetmelik hakkında genel bilgilendirmeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. EK: Ambalaj …

Devamı »

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilindiği üzere ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürülüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir. Bu defa Ulaştırma , Denizcilik ve …

Devamı »

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İdari Para Cezalarının Yeniden Değerleme Oranları

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık  Düzenleme Genel Müdürlüğü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17. maddesi 7. fıkrası gereğince İdari Para Cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298.maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan …

Devamı »

Cazibe Merkezleri Programı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programı 11 Ocak 2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlimizin de program kapsamında yer aldığı Cazibe Merkezleri Programı için yayımlanan karar ile, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat …

Devamı »
X