Duyurular

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Genel Bilgilendirme

Sayın Üyemiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda; 24/08/2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işletmelerin bünyesinde oluşacak ambalaj atıklarının oluşumundan nihai bertarafına kadar olan süreçte Ambalaj Atık üreticilerine sorumluluklar yüklenmiştir. Yönetmelik hakkında genel bilgilendirmeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. EK: Ambalaj …

Devamı »

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilindiği üzere ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürülüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir. Bu defa Ulaştırma , Denizcilik ve …

Devamı »

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İdari Para Cezalarının Yeniden Değerleme Oranları

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık  Düzenleme Genel Müdürlüğü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17. maddesi 7. fıkrası gereğince İdari Para Cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298.maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan …

Devamı »

Cazibe Merkezleri Programı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programı 11 Ocak 2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlimizin de program kapsamında yer aldığı Cazibe Merkezleri Programı için yayımlanan karar ile, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat …

Devamı »

2. KOBİLER KONFERANSI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Katar Başbakanı Shaikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani’nin himayelerinde, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Doha’ya bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu ziyarete, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci iştirak edecektir. Paneller, ikili görüşmeler (B2B) ve saha ziyaretlerinin …

Devamı »

20.Tüketici Ödülleri Başvuruları

Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla ” Bilinçli Tüketici Ödülü”, “Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, “Radyo-Televizyon Programı Ödülü”, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, “Bilimsel Çalışma Ödülü” ve …

Devamı »

Ankara TRAVELEXPO 2017

Sayın Üyemiz, Travel Expo Ankara Fuarı 23-26 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Kültür ve turizm potansiyeli açısından önemli bir destinasyon olma özelliği taşıyan Ankara İlimizde yapılacak fuarın bölge ve ülkemiz turizmine önemli katma değer yaratacağı ve tanıtımına büyük katkılar olacağı düşünülmekte olup Kültür …

Devamı »

İhale İlanı

Sayın Üyemiz, Erzincan Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; Sözleşmesi resen iptal edilerek 6749 sayılı Kanunun 8. Maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Etüdaş’a ait olan ve mülkiyeti Hâzineye geçen yaklaşık 530 ton buğday, 500 ton arpa, 18 ton mısır, 100 ton melas, 1 ton ayçiçeği hammaddesi satış ihalesi …

Devamı »

İran’da Konfeksiyon Ürünleri Satan Şirketler İçin Düzenleme Genelgesi

Sayın Üyemiz, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Mohammad Reza Nematzade tarafından 06/09/2016 tarihinde onaylanan ve 09/10/2016 tarihinde tebliğ edilerek, uygulanması için 3 aylık süre tanınan “İran’da Konfeksiyon Ürünleri Satışı Yapan Şirketler İçin Düzenleme Genelgesi”ne ilişkin aşağıdaki hususlar belirtilmektedir. İran’a ihracat yapmak isteyen yabancı şirketlerin, ülkede bulunan temsilci veya şubeleri …

Devamı »

24. ANFAŞ FoodProduct Fuarı

Sayın Üyemiz, Antalya Ticaret Borsası’ndan Odamıza iletilen yazıda; “Türk gıda firmaları ile birlikte 35 ülkeden 178’in üzerinde uluslararası katılımcı firmanın ürün ve hizmetlerini sergilediği Türkiye’nin en büyük uluslararası gıda ve içecek fuarı olan 23. ANFAŞ FoodProduct Fuarı 10-13 Şubat 2016 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 40.000 m2 alanda 2.500 markanın …

Devamı »

KOSGEB’den KOBİ’lere 50 Bin liraya Kadar İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği

50 Bin TL’lik Kredi Faiz Desteği için, KOSGEB Veri Tabanında güncel kaydı bulunan bütün KOBİ’ler başvuru yapabilecekler. 12 Ay Ödeme Yok, Toplamda 36 Ayda Geri Ödeme yapılacak. KOSGEB Başkanı Recep Biçer,   Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar, iç ve dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ’lerimize yönelik …

Devamı »

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların …

Devamı »

Erzurum Et Kombinası Deri ve Sakatat Satış İhaleleri

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğünce 2017 Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayları içerisinde üretilecek olan, teknik şartnamede ve satış sözleşmelerinde yazılı olan b.baş-k.baş hayvan sakatatları, hayvansal yağlar, k.baş hayvan bağırsakları ile büyük-küçükbaş hayvan derileri 14.12.2016 tarihinde ilan edilen saatlerde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ayrı ayrı satılacaktır. GECİCİ TEMİNAT MİKTARLARI K.Baş hayvan sakatatı geçici …

Devamı »

Devlet Demir Yolları İhale İlanı

T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 4.Bölge Müdürlüğü (Sivas) Yol Servis Müdülüğünün mıntıkasında yaptırılacak aşağıya listesi çıkarılan işlere ait ihale gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için: Abdullah CANBAZ – Mühendis Telefon: 0 (346) 221 70 00 – 4111 İşin Adı İhale Tarihi ve Saati TCDD 4 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI KAYSERİ-SİVAS …

Devamı »

Verimlilik Proje Ödülleri

T.C. Erzincan Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır. Buna göre, sanayi ve hizmet …

Devamı »

Cazibe Merkezleri Programı Ön Talep Başvuruları Başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programının ön talep başvuruları başlamıştır. İlimizin de Program kapsamında yer aldığı Cazibe Merkezleri Programı ile yatırımcılara yatırım yeri tahsisi, anahtar teslim fabrika binası yapımı, yatırım ve işletme kredisi desteği, …

Devamı »

Okul Servis Araçlarının Denetimi

T.C. Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda; Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılının 1. Dönemi itibariyle şehir merkezinde yer alan ilk, orta, lise ve dengi okullarda 19/09/2016 – 16/11/2016 tarihleri arası gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde toplamda 209 servis aracı denetlenmiş, 16/11/2016 tarihinde …

Devamı »

Askıya Alma Rejimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 18.11.2016 tarih 22150 sayılı yazıda; Bilindiği üzere, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, ucuz hammadde …

Devamı »

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” ve “Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22)” yayımlanmıştır. Ulusal araç tip onayı ile ilgili uygulamanın AİTM Yönetmeliğinin 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmekte olup, söz konusu Yönetmelik ve Tebliğin bütün hükümlerinin …

Devamı »
X