Duyurular

ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, 5174 sayılı Kanun gereği, Oda Organ seçimlerinin 14 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılması için karar almıştır. Oda seçimleri ile ilgili olarak; Seçme yeterliliğine haiz olabilmek için; Seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır Odaya kayıtlı olmak, Vergi mükellefi olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, …

Devamı »

Et ve Et Ürünleri Satışı

Sayın üyemiz, Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğünden Odamıza iletilen 16.03.2018 tarih ve E.18330 sayılı yazıda; “Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlükleri stoklarında dondurulmuş gövde koyun eti, gövde kuzu eti, gövde toklu eti ve gövde tavuk eti bulunmaktadır. Stoklarda bulunan söz konusu ürünlerin tüketilebileceği ilgili kurum ve kuruluşlara satışı sağlanacaktır. Bu satışla …

Devamı »

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı

Sayın Üyemiz, Erzincan Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda; “Toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin artırılmasına yönelik olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda uluslararası düzeyde katılımlarla bu yıl 9 uncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı 29-30 Mart 2018 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi …

Devamı »

Vergi Kayıtlarını ve Askı Durumunu Kontrole Davet Duyurusu

İLAN ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN VERGİ KAYITLARINI ve ASKI DURUMUNU KONTROLE DAVET DUYURUSU 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 83. Maddesi ve Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca Nisan ayında yapılacak olan Odamız Organ seçimleri ile ilgili olarak, …

Devamı »

Sanayi Sicil Belgesi Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Odamıza ilettiği yazıda, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kaydın zorunlu olduğu ve olmayanlar hakkında idari para cezasının uygulanacağı, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren “7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” …

Devamı »

Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 05 Şubat 2018 tarihli elektronik postada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) adıyla yeni bir sistemi hayata geçirdiği bildirilmiş olup, anılan program ile gümrük işlemlerinin dış ticaret erbabı tarafından eş zamanlı takibinin yapılabileceği vurgulanmıştır. Bahsi geçen program hakkındaki detaylı bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın https://www.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programi-getapp adresinden …

Devamı »

İnternet Dolandırıcılığı Hakkında

Bratislava Ticaret Müşavirliği’nden gelen yazıda, Türkiye’deki firmalar tarafından yapılan bazı başvurularda; internet dolandırıcıları tarafından Slovakya’da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek, firmaların ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya’daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmaların maddi kayba uğradıkları belirtilmektedir. Yazıda devamla, …

Devamı »

3. Afrika Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Fuarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) alınan yazıda, Tunus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Tunus İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile Tunisie-Afrique Export tarafından 10-12 Nisan 2018 tarihlerinde, Tunus’ta “3. Afrika Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Fuarı (SITIC Africa 2018)” adlı bir etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir. Bahse konu etkinliğin bilişim …

Devamı »

Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Ekonomi Bakanlığından alınan elektronik postada, hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir. …

Devamı »

PDAC 2018, Toronto

Kanada Maden Arama ve Geliştirme Demeği (PDAC)’nin Uluslararası Kongre ve Fuarının 4-7 Mart 2018 tarihlerinde Kanada’nın Toronto şehrinde gerçekleşeceği bildirilmiştir. PDAC 2018’e ilişkin detaylı bilgilere http://www.pdac.ca/convention adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Devamı »

K Türü Yetki Belgeleri Ücretlerinde İndirime Gidildi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Gürkan K türü Yetki belgeleri ile ilgi bir açıklamada bulundu. Başkan Gürkan yaptığı açıklamada; Yurt içinde yük taşımacılığı yapanların alması zorunlu olan K1, K2, K2* ve K3 yetki belgeleri için alınan ücretlerde 08 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren …

Devamı »

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Mali Destek Programları

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibari ile “Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi”, “Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi” ve “Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi” Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programlarımızın toplam bütçesi 16.000.000 TL’dir. Program Adı Başvuru Türü Bütçesi Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi …

Devamı »

Çin Halk Cumhuriyeti Yeni Vize Uygulaması Hakkında

Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) Ankara Büyükelçiliği internet sitesinde yer alan 25 Aralık 2017 tarihli duyuruya atfen, 1 Ocak 2018  tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı ile Türkiye’den Çin’e yönelik yapılacak vize başvuru işlemlerinde internet sistemine geçildiği, e-vize uygulamasının başlatıldığı ve M kodlu ticari vize başvurularında istisnai bir …

Devamı »

Tarımsal Dış Pazar Stratejileri Tespit Anketi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıda; ülkemizin tarım alanında dış pazar stratejilerinin belirlenmesini teminen, https://goo.gl/forms/jOTawYOoD0JPmhaE3 adresinde yer alan elektronik anket formunun elektronik ortamda doldurulması talep edilmektedir. Tarım ürünleri ticareti ve ihracatı ile ilgilenen üyelerimize önemle duyurulur.

Devamı »

Afrika Ekonomik Forumuna Davet

T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Tunus Büyükelçiliğimiz tarafından gönderilen bir mektupta, Tunus’ta, 16 – 17 Ocak 2018 tarihleri arasında, Tunus Cumhurbaşkanı’nın himayesinde, “Afrika Finansman Araçları” ile “Dünya Ekonomik Bloklarıyla İlişkilerinde Afrika Ülkeleri Arasındaki Koordinasyon” başlıkları altında, “Birinci Afrika Ekonomik Forumu” adlı bir etkinlik düzenleneceğinin iletildiği, belirtilmiştir. Bahse konu etkinlik kapsamında Afrikalı ve uluslararası ekonomik aktörler arasında …

Devamı »

Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle “2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi” başlıklı geçici 34 üncü madde ile “Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile …

Devamı »

İş Kazası Meslek Hastalığı Provizyonu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14. maddesinde; -İşverenin iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü ,sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını  ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü , -sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal …

Devamı »

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve aşağıdaki bağlantıda örneği sunulan Tebliğ ile ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ve Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen ithalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda, …

Devamı »
X