Duyurular

Sanayide Enerji Verimliliği Eylem Planı Hakkında

Sayın Üyemiz, Erzincan Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Odamıza iletilen 29.12.2015 tarih ve 469 sayılı yazıda; Onuncu Kalkınma Planı Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen Sanayide Enerji Verimliliği Eylem Planı dahilinde sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının dönüşümüne yönelik çalışmalar sürdürülmekte olduğu ve bu bağlamda, Verimlilik Genel …

Devamı »

KUDAKA 2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 28 Aralık 2015 tarihi itibari ile “Üretimin Geliştirilmesi” ve “Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi” Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programların toplam bütçesi 10.000.000 TL’dir. Programın Adı Başvuru Türü Bütçesi Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kar amacı güden kuruluşlar 6.500.000 …

Devamı »

Endüstriyel Tasarım Envanteri Hakkında

Sayın Üyemiz; Türk Tasarım Danışma Konseyinin hazırladığı ve Kasım 2014’te yürürlüğe giren “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)” Hedef 4, Faaliyet l’de belirtilen “Türkiye’nin tasarım envanterinin hazırlanması” çalışması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) sorumluluğunda yürütülmektedir. Envanterin amacı, Türkiye’de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı …

Devamı »

Rusya İle Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Sayın Üyemiz, Malumlarınız olduğu üzere, Rusya ile iş yapan Türk firmalarının, son dönemde karşılaştıkları sorunların doğrudan öğrenilmesi ve çözüm bulunabilmesi amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 27 Kasım 2015 tarihi itibariyle, “Rusya İletişim ve Koordinasyon Masası” kurulmuştur. Rusya İletişim ve Koordinasyon Masası’na bugüne kadar ulaşan önemli sorun başlıklarından …

Devamı »

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda; Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan “Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”nin yeniden yapılandırılarak, yeni ara yüzüyle www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açıldığı bildirilmektedir. Söz konusu internet sitesi incelendiğinde de görüleceği üzere, ücretsiz olarak kullanıma açık olan sitede, kullanıcılar ilgilendikleri ülkelerin ticarete giriş engelleri uygulamaları …

Devamı »

Yanıltıcı Bilgi ve Belgeler

Sayın Üyemiz, TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda; “Kito (Ekvator) Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Ekvatorlu şirket ve vatandaşlar tarafından Müşavirliğimize iletilen bilgi taleplerinin incelenmesi neticesinde, ülkemiz resmi kurumlarının ve şirketlerinin adları kullanılmak suretiyle düzenlenmiş ve bir örneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki …

Devamı »

IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde Proje Başvuru İlanı

Sayın Üyemiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında 2014-2020 dönemi kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin olarak, 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanını yayımlamıştır. Söz konusu ilan, program kapsamında …

Devamı »

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hakkında

Sayın Üyemiz, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23 Nisan 2015 tarihinde yayımlanmış ve 25 Mayıs 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğ ile 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda zorunlu …

Devamı »

Bayırbucak Türkmenlerine Yardım Hakkında

Sayın Üyemiz, Erzincan Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden Odamıza iletilen 25.12.2015 tarih ve 1841 sayılı yazıda; “Suriye’deki olaylar sebebiyle açlık, susuzluk, barınma ihtiyacı ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya kalan muhtaç ve mağdur durumda bulunan soydaşımız Bayırbucak Türkmenlerine insani yardım için vakit kaybetmeden ve süratle harekete geçme …

Devamı »

Türk Ekonomi Bankası (TEB) 2016 Yılı Masraf ve Komisyon Listesi

Sayın Üyemiz, Türk Ekonomi Bankası (TEB)’ndan Odamıza iletilen 01.01.2016 / 31.12.2016 tarihleri arası Ticari Müşteriler için uygulanacak masraf ve komisyon ücretlerinin belirtildiği liste aşağıda ektedir. EK: Türk Ekonomi Bankası (TEB) 2016 Yılı Masraf ve Komisyon Listesi Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

Devamı »

İletişim Yoluyla Dolandırıcılık

Sayın Üyemiz, Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen 09.12.2015 tarih ve 2015/1041 sayılı yazıda; “Dolandırıcılık suçu en genel anlamıyla, bir kişiyi çeşitli hilelerle aldatarak, kendisine ya da başkasına menfaat sağlamak amacıyla yapılan kasıtlı eylemlerdir. Dolandırıcılık suçu, türlerine göre farklılık göstermektedir. Ülkemiz genelinde en yaygın olarak karşılaşılan dolandırıcılık yöntemi “Kontör/Para Dolandırıcılığı” şeklinde …

Devamı »

EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji/Petrokimya Şirketleri 1.Toplantısı

Sayın Üyemiz, TOBB’dan Odamıza iletilen 08.12.2015 tarih ve 22828 sayılı yazıda; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kamu ve Özel Sektör Enerji/Petrokimya Konsorsiyumu/Şirketleri 1.Toplantısı’nın, 18-19 Ocak 2016 tarihlerinde, Tahran’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Toplantıya katılmak isteyen firmalarımızın ekteki formu doldurarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletmeleri gerekmektedir. EK: EİT Kamu …

Devamı »

2016 Verimlilik Proje Ödülleri

Sayın Üyemiz; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. “Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri …

Devamı »

Rusya İletişim ve Koordinasyon Masası Hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda; Firmalarımızın Rusya ile yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunabilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde “Rusya İletişim ve Koordinasyon Masası” kurulduğu belirtilmektedir. Firmalarımız sorunlarını 0(312)218 22 09 – 0(212)924 39 79 faks numaralarına veya rusyamasasi@tobb.org.tr adresine iletebilirler Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

Devamı »

1. Afrika Helal İş Forumu

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 12.11.2015 tarih ve 20804 sayılı yazıda; 1. Afrika Helal İş Forum’un 17-19 Kasım 2015 tarihlerinde Dakar’da Senegal Cumhurbaşkanı Sayın Macku Sall ve İslam Birliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Sayın Iyad Ameen Madani himayesinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Söz konusu Forum’un 24-28 Aralık 2014 …

Devamı »

EAGÜ VI. Bakanlar Konferansı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 13.11.2015 tarih ve 20883 sayılı yazıda; EAGÜ VI. Balkanlar Konferansı bu yıl, 26-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilecektir. Söz konusu konferansın ana teması “En Az Gelişmiş Ülkeler için Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Sanayi Kalkınmasını Faaliyete Geçirmek: Mezuniyete Giden Yol ve Sonrası” …

Devamı »

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk.

Sayın Üyemiz, TOBB’dan Odamıza iletilen 12.11.2015 tarih ve 20821 sayılı yazıda; İhraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2015 yılı Ekim ayına ait 13 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir. …

Devamı »

Karekodlu Çek Kullanımı Hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen 04.11.2015 tarihli ve 511/20216 sayılı yazıda; Ticarette vadeli alım-satımlar önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü reel sektörde sermaye çoğunlukla kıttır ve finansmana erişim de her zaman kolay ve ucuz değildir. Özellikle de vadeli çek, şirketlerimiz için önemli bir finansman kaynağı olduğu …

Devamı »
X