Duyurular

COVID-19 Kapsamında KOBİ’lere Yönelik Teknik Eğitim ve Danışmanlık Desteği

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları ile iş birliği içinde Covid-19 krizinden en çok etkilenen turizm, tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerine yönelik bölgesel düzeyde kırılgan sektör analizi …

Devamı »

Odamız ve Halkbank Arasında Protokol İmzalandı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile Halkbank arasında “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü” imzalandı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip üyeleri arasında sürdürülebilir ve güvenilir ticarete katkı sunmak adına Ziraat Bankası’nın ardından Halkbank ile de protokol imzaladı. Protokol kapsamında oluşturulan …

Devamı »

Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servis Adaylarına Verilecek İdari Eğitim

04/09/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 4’üncü maddesine göre düzenlenecek idari eğitim, 15 Ocak 2021 Cuma günü internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru aşaması: Eğitime katılacak adayların 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/hizmetdetay?hizmetId=fffaf0f2-cfae-461b-bd5d-931d90bf44ed  internet adresinden başvuru yapması gerekmektedir. Örnek başvuru ekranı aşağıda yer almakta …

Devamı »

Erzincan Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Verilen Belgeler Artık Elektronik Ortamdan Alınabilecek

04.01.2021 tarihi itibariyle Erzincan Ticaret Sicili Müdürlüğünce; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İflas ve Konkordato Belgesi (4734 Sayılı K. 10.Mad. a ve b bendi) ile Merkez Nakli Belgesi (111. Madde Belgesi) MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden e-imzalı olarak verilmeye başlanmıştır. Notlar: E-Belge başvurunuzu https://mersis.gtb.gov.tr adresinden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz. Başvuru şirket yetkilisi …

Devamı »

Hibe ve Kira Desteği Hakkında

Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe ve kira desteği programı kapsamında, ek-1’de yer alan faaliyet konularında iştigal eden gerçek kişi tacir niteliğindeki Oda üyelerimiz de söz konusu destekten faydalanabilecektir. Anılan program ve uygulama esasları hakkındaki tebliğ ek-2’de sunulmaktadır. Salgın sebebiyle “Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler Hakkında Duyuru” Ticaret Bakanlığı’nın https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri web …

Devamı »

KOSGEB Koronavirüs Anketi

Sayın Üyemiz; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs Salgınının başından bugüne kadar gelinen noktayı tespit edebilmek ve KOBİ’lerin ihtiyaç ve beklentilerini daha geniş kapsamlı şekilde belirleyebilmek amacıyla KOSGEB tarafından 04-14 Aralık 2020 tarihleri arasında aktif olacak bir anket düzenlenmiştir KOBİ’lerimizin beklentilerinin yürütülmekte olan çalışmaya tam olarak yansıtılabilmesi açısından …

Devamı »

Oda Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında

Sayın Üyemiz, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; Yapılandırmadan faydalanmak isteyen üyelerimizin 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru dilekçesi ile Odaya başvurmaları gerekmektedir. (Söz konusu dilekçe Odamızda bulunmaktadır.) Ödemelerinizi Odaya başvurarak ya da online …

Devamı »

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi

T.C. Erzincan Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda; “6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 05.06.2018 tarihli ve 30442 saydı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile taşınmaz ticaretine ilişkim usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bununla birlikte Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair …

Devamı »

Yöresel Peynir İmalatı Projesi Mal Alımı İşi İçin İhale İlanı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı Kapsamında sağlanan mali destek ile Erzincan İlinde TRA1/19/GPD2401/0001 referans numaralı “Yöresel Peynir İmalatı Projesi” için mal alım ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında Tesis için gerekli olan makine ekipmanlar alınacaktır. ALIMI YAPILACAK MAKİNA LİSTESİ: LOT 1: …

Devamı »

Süt İşleme Tesisi Projesi Yapım İşi İçin İhale İlanı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı Kapsamında sağlanan mali destek ile Erzincan İlinde Süt İşleme Tesisi Projesi için yapım işi ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır. ALIMI YAPILACAK YAPIM İŞİ LİSTESİ: LOT 1: Altyapı ve İnşaat Yapım İşi İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik …

Devamı »

YöreselPeynir İmalatı Projesi Yapım İşi İçin İhale İlanı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı Kapsamında sağlanan mali destek ile Erzincan İlinde TRA1/19/GPD2401/0001 referans numaralı “Yöresel Peynir İmalatı Projesi” için yapım işi ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır. ALIMI YAPILACAK YAPIM İŞİ LİSTESİ: LOT 1: Havalandırma Yapım İşi İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak …

Devamı »

Kalfalık veya Ustalık Belgesi Olanlara Lise Diploması İmkanı

Mesleki Eğitim Merkezlerine devam ederek yada sınavlarına girerek ustalık belgesi almış olanlardan lise diploması olmayan kişiler için Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce diploma eğitim programı açılacaktır. Okula devam etmek sureti ile ustalık belgesi alanlar için haftada 15 saat sınav ile alan kişiler için 32 saat eğitim programı düzenlenecektir. Açık Öğretim Lisesi …

Devamı »

KUDAKA’dan Dijital Pazarlama Eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Facebook işbirliğiyle Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)’nın sorumluluk alanında bulunan illere yönelik yerelde dijital pazarlama alanında kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla ücretsiz Facebook ve İnstagram Reklamları Eğitimi düzenlenecektir. Eğitim programı kapsamında kamu, özel sektör ve sivil …

Devamı »

İhale İlanı

T.C. Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen 31.08.2020 tarih ve E.8417 sayılı yazıda; İl Encümenince ihalesi yapılacak olan, Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait İnönü Mah. 17. Sokak No:3’te bulunan 535 ada, 20 parsel nolu 1025,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı kargir binanın, 2886 sayılı …

Devamı »

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 2020 Proje Teklif Çağrıları

KOSGEB İmalat sanayi sektöründe milli imkânlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; – Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, – İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak amaçlarıyla; – İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi, – …

Devamı »

Yetenek Kapısı Çevirimiçi Kariyer Platformu Hakkında

Sayın Üyemiz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan “Yetenek Kapısı” çevrimiçi kariyer platformunun (www.yetenekkapisi.org); işverenlerin ihtiyaç duydukları yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci/mezunlar ile zaman ve mekândan bağımsız şekilde iletişim kurmalarına imkân sağladığı, TOBB’un, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile 8 Haziran 2020 tarihinde İş Birliği Protokolü imzalamış olduğu …

Devamı »

Usta Öğreticilik Belge ve Kursları

Sayın Üyemiz, T.C. Erzincan Valiliği Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği Ustalık Belgesine sahip olan çalışanların Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvuru yaparak 40 saatlik iş pedagojisi kursunu tamamladıktan sonra yapılacak olan sınavda başarılı oldukları takdirde Usta Öğreticilik Belgesi almaya hak kazanacaklardır. Bu alanda …

Devamı »

KUDAKA Covid 19 Anketi

Sayın Üyemiz; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonu ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Covid 19 sürecinin sosyo-ekonomik etkilerinin tespitine yönelik bir çalışma yürütülmektedir. Sürecin etkilerinin ve alınması gereken tedbirlerin ortaya konabilmesi açısından hem meslek odaları başta olmak üzere bölge aktörleri ile telekonferans yöntemi ile görüşmeler yapılacak hem de işletmelerimize …

Devamı »

Tanoğlu, Nefes Kredisi’nin Yeniden Başladığını Duyurdu

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Nefes Kredisi’nin yeniden başladığını duyurdu. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere Odamızın bütün kaynaklarını seferber ettiği Nefes Kredisi’nin yeniden başladığını duyurdu. Üyelerimiz, Odamızdan alacakları …

Devamı »

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce salgın olarak tanımlanmıştır. Söz konusu virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi …

Devamı »
X