Duyurular

Tanoğlu’ndan 15 Temmuz Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Gün, ülkemizi, demokrasimizi, ekonomimizi daha ileriye taşıma günüdür” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu yaptığı açıklamaya şöyle devam etti: “15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz ve aziz milletimiz tarihinin en hain, en alçak darbe girişimiyle karşı …

Devamı »

“Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları ile (Nace Kodları Bazında) İlişkilendirilmesi” Konulu Anket Çalışması Hk.

Sayın Üyemiz, İlgi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurunun 103501 sayılı yazısı. İlgi’de kayıtlı yazıda; 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu …

Devamı »

KKTB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda; Uluslararası finansal kuruluş statüsünde olan ve ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) Yıllık Toplantılarının, 15 – 17 Haziran 2019 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirileceği ve toplantılara KTKB’ye üye 11 ülkeden Bakan, Bakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı …

Devamı »

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 07.05.2019 tarih ve 4823 sayılı yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce, 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak , yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Bu Yönetmelik , başta ADR’nin son ekleri olmak …

Devamı »

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan, risk değerlendirme kriterlerini sağlayan mikro ve küçük ölçekli firmalar, ticari alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Söz konusu sigorta, KOBİ’lerimizin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamaktadır. Üyelerimize duyurulur. Ek: Ayrıntılı …

Devamı »

Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

Sayın Üyemiz, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi işletmeleri bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili “Yıllık İşletme Cetveli”ni her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermek zorundadırlar. Yıllık İşletme Cetveli bir dilekçe ekinde yazılı olarak elden veya posta yoluyla gönderilebileceği gibi elektronik ortamda da verilebilmektedir. Yıllık işletme cetvelini elektronik …

Devamı »

Kişisel Verilerin Korunması, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (Verbis) Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. …

Devamı »

Sanayide Milli İmkanlar Ağırlıklı Olarak Dijitalleşme İçin 250 Milyon TL Destek

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI ‘‘2019-01-02 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI’’ Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir. Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen …

Devamı »

Hestourex Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı Hakkında

Sayın Üyemiz; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2019 Yılı Çalışma Programı Bölgenin Sağlık Turizmi Gelirinin Artırılması Sonuç Odaklı Programı Tanıtım ve Yatırım Destek faaliyetleri kapsamında Hestourex Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı’na stantlı katılım öngörülmüş olup KUDAKA Yönetim Kurulu 108. toplantısında 4-7 Nisan 2019 tarihleri Antalya’da düzenlenecek olan fuara katılım konusu …

Devamı »

Ölçü Aletlerinin Muayenesi ile İlgili Önemli Duyuru

28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir. Bu muafiyet ile 01.12.2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş …

Devamı »

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hakkında

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ve aşağıdaki bağlantıda bir örneği sunulan yazıda, ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için “İthalatta ihracatçı Kayıt Sistemi” (İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği kaydedilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden …

Devamı »

“Burası Türkiye, Burada İş Var” İstihdam Seferberliği 2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde “Burası Türkiye, Burada İş Var” sloganıyla başlatılan “İstihdam Seferberliği 2019”da iş insanlarına farklı alanlarda destek verilecek. Verilecek desteklerle ilgili ayrıntılı bilgiye http://istihdamseferberligi.tobb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. EK: İstihdam Teşvikleri Sunum (Uzun Versiyon) Bilgilerinize sunarız.

Devamı »

Uluslararası İzmir Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı (Marble 2019)

Cumhurbaşkanlığının, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 no’lu Kararnamesinin 118. maddesinde geçen “Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak” hükmü çerçevesinde; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 107. Toplantısında alınan karar …

Devamı »

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında

T.C. TİCARET BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ DUYURU..! ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca PTT A.Ş. tarafından ticaret şirketleri için oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden “Firma Sorgu” alanından sorgulama yapılmak suretiyle öğrenilmesi imkân dâhilindedir. Yapılan …

Devamı »

COSME Kümelenme Çağrısı

Avrupa Birliği’nin EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri, “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, ülkemizde COSME programının ulusal koordinasyonundan …

Devamı »

Süre Uzatım İşlemleri Hakkında

Sayın Üyemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen yazıda 09.01.2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerini içeren 17.01.2019 tarih ve 36612508 – …

Devamı »

SGK’dan Kamuoyu Duyurusu

Sayın Üyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan Odamıza iletilen yazıda; “Bilindiği üzere 11.05.2018 tarihli, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiştir. Bu defa; 28/12/2018 …

Devamı »

Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

Sayın Üyemiz, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların, aynı kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini her yıl sonu itibariyle en geç 4 ay içinde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Her yıl Nisan ayı sonuna kadar …

Devamı »

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Hakkında İdari Para Cezaları ve Belgelendirme Ücretlerinde Düzenleme

Sayın Üyemiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit …

Devamı »

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Seçimleri

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri Oda ve Borsalarımızda 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Seçimlere İlişkin; TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği başvuru formu, TOBB  İl Genç Girişimciler Kurulu üyeliği başvuru formu, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile …

Devamı »
X