Duyurular

Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

Sayın Üyemiz, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların, aynı kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini her yıl sonu itibariyle en geç 4 ay içinde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Her yıl Nisan ayı sonuna kadar …

Devamı »

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Hakkında İdari Para Cezaları ve Belgelendirme Ücretlerinde Düzenleme

Sayın Üyemiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit …

Devamı »

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Seçimleri

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri Oda ve Borsalarımızda 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Seçimlere İlişkin; TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği başvuru formu, TOBB  İl Genç Girişimciler Kurulu üyeliği başvuru formu, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile …

Devamı »

E-İhale Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtların satışlarının e-ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği bir platform oluştuğu belirtilmektedir. Yazıda söz konusu platforma ilişkin https://tasfiye.ticaret.gov.tr/eihale-islemleri/eihale ve https://www.eihale.gov.tr web sitelerinden detaylı bilgiye ulaşılabileceği ifade edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Devamı »

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu  Ek Madde 13’te “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan …

Devamı »

Süt İşleme Tesisi Projesi Mal Alımı İşi İçin İhale İlanı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı Kapsamında sağlanan mali destek ile Erzincan İlinde Süt İşleme Tesisi Projesi için mal alım ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında Süt İşleme Tesisi için gerekli olan makine ekipmanlar alınacaktır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve …

Devamı »

TOBB Türkiye 100 Programı Hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” programı yürütüldüğü …

Devamı »

Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında

Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklendiği belirtilmektedir. Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı ile yapılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı …

Devamı »

UYUMA PROJESİ HAKKINDA

Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır. Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün tamamen yerli ve milli …

Devamı »

Kadın Kooperatifleri Eğitimi Hakkında

T.C. Erzincan Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün Odamıza iletilen 20.11.2018 tarih ve 41156622-253 sayılı yazısında; “Bilindiği üzere, 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Karamamesi’nin 450. maddesinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında “Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.” sayılmıştır. Bu kapsamda, kadın girişimcilerin …

Devamı »

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Desteği Programı Hakkında

KOSGEB Erzincan Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; “Girişimciliğin yaygınlaşması, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin oranının arttırılması ve imalat sanayinin orta ve yüksek teknolojiye dönüşümünün sağlanması, yerli ve milli üretim vurgusunun yapıldığı bu günlerde daha da önem kazanmıştır. KOSGEB Başkanlığı bahse konu stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla geliştirdiği destekleme araçlarına Girişimciliği Geliştirme Destek …

Devamı »

Erzincan 2.Ekonomi Toplantısı Yapıldı

Erzincan’ın ekonomik durumu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularının değerlendirildiği toplantının ikincisi yapıldı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş Başkanlığında kurum idarecileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediyesi …

Devamı »

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek İlave Edilmesi Hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan yazıda; 26 Eylül 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı tebliğ ile 33 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş ve zorunlu meslek sayısı 81’e yükselmiştir. 2017/1 sayılı tebliğde belirtilen ve Ek 1’de yer alan meslekler …

Devamı »

Enflasyonla Topyekün Mücadele

Sayın Üyemiz; Hükümetimiz tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde “indirim kampanyası” başlatılmıştır. Bu kapsamda Ek-1 listedeki ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süre ile en az %10 indirim yapılması önem arz etmektedir. Ekte yer alan ürünlerde indirim uygulayacak olan üyelerimiz, program dahilinde kampanyaya katılacaklarını ve indirim uygulayacakları …

Devamı »

“The Best Product of Kazakhstan 2018“ Fuarı

Sayın Üyemiz; 12–13 Ekim 2018 tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da “Atameken” Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası ve Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası himayelerinde “The Best Product of Kazakhstan 2018” Fuarı düzenlenecektir. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren 150’ye yakın Kazak firmasının ürünlerinin sergileneceği ve 1200’den fazla firmadan temsilcinin ziyaretçi olarak yer alacağı fuarın “Hızlı Tüketim …

Devamı »

Karton Seperatör Alım İhalesi

Sayın Üyemiz; Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüklerinin ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen “Karton Seperatör” idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. MALZEME CİNSİ ADET Karton Seperatör (955 mm * 1165mm) 650.000 Adet Karton Seperatör (730 mm * 1165mm) …

Devamı »

Karton Seperatör Alımı İhalesi

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüklerinin ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen “Karton Seperatör” idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. MALZEME CİNSİ ADET Karton Seperatör (955 mm * 1165mm) 650.000 Adet Karton Seperatör (730 mm * 1165mm) 250.000 Adet Firmalar, teklif …

Devamı »

Üyelerimize Uğur Okullarından %20 İndirim

Erzincan Uğur Okulları, üyelerimizin lise çağındaki çocukları için kayıt esnasında %20 indirim uygulamaktadır. Bu indirimden faydalanmak isteyen üyelerimiz aşağıda ki iletişim bilgilerinden Uğur Okulları ile iletişime geçebilirler. İletişim Bilgileri Adres : Atatürk Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:8 101/102 – Erzincan Telefon : 0446 224 23 26 Web : http://ugurokullari.k12.tr/erzincan

Devamı »

Sigorta Acenteliği İl Delegeliği Seçimi Hakkında Duyuru

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca;  “Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteler İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar” doğrultusunda; Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi 05 Temmuz 2018 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Seçim günü oy kullanma süresi saat 09:30’da başlayacak olup, bu süre saat 16:30’da sona erecektir. “Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsile …

Devamı »
X