Sınır Kapılarındaki Yığılmalar

duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda;

“Malumları olduğu üzere, yurtdışına yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin faaliyet gösterdiği sınır kapılarımızda zaman zaman oluşan aşırı yoğunluktan dolayı geçişlerin oldukça yavaşladığı, gümrük idarelerinin gerekli kontrolleri yapmakta zorlandıkları, yollarda uzun süreli beklemelerin yaşandığı, tarifeli taşıma yapan otobüs firmalarının da seferlerini zamanında yapamadıkları ve bu yüzden yüksek miktarlara ulaşan idari yaptırımlara maruz kaldıkları yönünde ilgili/yetkili idarelerin yanı sıra taşımacı firmalardan da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yoğun şikayet ve talepler gelmektedir.

Bu itibarla uluslararası yolcu taşımalarının daha verimli, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini ve sınır kapılarında otobüslerden kaynaklanan yığılmaların asgariye indirilmesini teminen 31.12.2016 tarihine kadar;

• Avrupa’ya açılan sınır kapıları dışındaki sınır kapılarımızda uygulanmak üzere, yurt dışına tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan B2 yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların çıkışlarının günde 1 (bir) seferle sınırlandırılması,

• Tüm sınır kapılarımızda uygulanmak üzere, tarifeli olarak uluslararası yolcu taşımacılığı yapan B1 yetki belgeli taşıtların sefer sayıları ile ilgili başvuruların KTY’nin 56 ncı maddesinin beşinci fıkrası doğrultusunda değerlendirilmesinde; bir önceki yılda gerçekleştirdikleri sefer sayısının iki katını geçmeyen taleplerinin dikkate alınarak hat izinlerinin verilmesi,

hususlarını KTY’nin 10 ncu maddesinin 1 inci fıkrası ve 67 nci maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X